HISTORIA TŁUMACZEŃ

Historia tłumaczeń jest niemal tak długa, jak historia cywilizacji – pierwsze tłumaczenie, jakie ujrzało światło dzienne, było przekładem Biblii z języka hebrajskiego na grecki a dokonano go w 3 wieku przed naszą erą. Około drugiego wieku p.n.e. sumeryjski epos o Gilgameszu został przetłumaczony na kilka języków azjatyckich.

Ówcześnie sporo tekstów było również tłumaczonych przed buddyjskich mnichów, którzy zajmowali się przekładem z języka hinduskiego na chiński.

Tłumacz, czyli po angielsku translator, zawdzięcza swoją nazwę łacińskiemu słowu translatio, oznaczającemu niesienie czy przynoszenie.  W wolnym tłumaczeniu można to rozumieć jako niesienie znaczenia danego tekstu w innym języku.

Owo „niesienie znaczenia” obcych języków szybko zaczęło być szczególnie pożądane, bo pozwalało na kontakty z innymi państwami, ludami czy plemionami, ułatwiało porozumiewanie się z nimi, negocjacje a w wyjątkowych sytuacjach także wypowiadanie wojny.

Z czasem rola tłumacza coraz bardziej wymagała, aby był on swoistym pomostem pomiędzy różnymi kulturami i w związku z tym zaczęto tłumaczyć nie tylko „słowo w słowo”, ale też tak, aby jak najpełniej oddać sens przekładanego tekstu.

W średniowieczu szczególną popularnością cieszyły się przekłady na język łaciński i starogrecki, w miarę upływu czasu rozwinęły się tłumaczenia także języków współczesnych.

Mówi się, że wiedza i odkrycia greckich naukowców były opracowane i pojęte tak szeroko dzięki pracy arabskich tłumaczy – gdy Grecy zostali podbici, ich prace przejęli arabscy naukowcy, którzy w oparciu o nie stworzyli własne interpretacje.

To właśnie arabskie wersje zostały następnie przetłumaczone na łacinę, a następnie stworzyły podwaliny pod prace naukowców epoki Renesansu.

Obecnie przekłady służą wielu celom, poza naukowymi, prawnymi, gospodarczymi czy dyplomatycznymi – przede wszystkim temu, by w życiu codziennym skutecznie jednoczyć i pozwalać na szerzenie zrozumienia pośród osób władających różnymi językami.